Words of Life Ministries

Rubriek gebeden


Bidt en u zal gegeven worden
“Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden;klopt en u zal opengedaan worden.Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden’. Matt. 7:7 en 8

Voorwaar, Ik zeg u, dat , als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallenvan mijn Vader, die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden” Matt. 18:19

Rubriek gebeden & Multimedia Preken

Als u een gebedsverzoek heeft klik dan hier: