Words of Life Ministries

Activiteiten & Evenementen

Doelstelling van Words of Life Ministries. Wat wil Words of Life Ministries bereiken?

  • Kennis en begrip van de bijbel verspreiden lokaal en internationaal
  • Het bevorderen van het Christelijk leven
  • Aandacht en zorg besteden aan de medemens
  • Aandacht en zorg voor de jeugd

 

Welke werkzaamheden verricht de Words of Life Ministries? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? 

De evangelie van Jezus Christus prediken, zowel lokaal als internationaal, het houden van wekelijkse fysieke bijeenkomsten en of via live streams/internet

  • Het organiseren van conferenties. Deze bijeenkomsten vinden plaats zowel fysiek als via live streams/internet.
  • Het bezoeken van zieken, bejaarden, gedetineerden, als mede zorgdragen voor dak- en thuislozen, weduwen en wezen. Deze bezoeken vinden plaats op verzoek, beroep en op afspraak;
  • Op basis van Christelijke waarden en normen het ontwikkelen, uitvoeren en organiseren van activiteiten die bijdragen aan de vorming van de jeugd. Deze activiteiten worden verricht in bijbelklassen, tiener en jeugdbijeenkomsten. De activiteiten vinden wekelijks, maandelijks, op christelijke feestdagen.

R.C. den Hartog

Activiteiten

Evenementen

Online doneren

Weduwen en wezen helpen, en zendingswerk. We ondersteunen o.a. straatkinderen in de filipijnen en arme en straat kinderen in Sudan. Missie die wij hebben ondersteund is Children van SUDAN.

U kunt uw Zaad, Gift of Gaven storten op de volgende bankrekening: 

NL84 ABNA 0555636291 t.n.v. Words of Life Ministries.

Je kan online doneren via PayPal


of heel makkelijk met Givt-App.

Previous
Next