Stichting Good News Foundation is momenteel niet zodanig operationeel actief bezig wegens gebrek aan mankracht, de corona crises en aan financiën. De gebreken leiden ertoe dat de Stichting haar doelen niet zodanig kan realiseren. 

De oproep is daarom aan vrijwilligers om Stichting Good News Foundation te ondersteunen. Stichting Good News Foundation zoekt vrijwilligers die sterk zijn op het gebied van communicatie, marketing, het maken van sociaal en beleidsplan en die zich actief willen inzetten op zowel op lokaal als internationaal niveau. Bent u de vrijwilliger die graag meer wilt betekenen voor de gemeenschap en wilt u zich aansluiten bij ons, neem dan contact met ons op.

De Stichting Good News Foundation opereert lokaal in Zwolle onder Stichting Words of Life Ministries. Deze stichting betreft een Volle Evangelie Gemeente (VEG) 

Doelstelling van Stichting Words of Life Ministries. Wat wil Words of Life Ministries bereiken?

  • Kennis en begrip van de bijbel verspreiden lokaal en internationaal
  • Het bevorderen van het Christelijk leven
  • Aandacht en zorg besteden aan de medemens
  • Aandacht en zorg voor de jeugd

Welke werkzaamheden verricht de Stichting Words of Life Ministries? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd? 

De evangelie van Jezus Christus prediken, zowel lokaal als internationaal, het houden van wekelijkse fysieke bijeenkomsten en of via live streams/internet

  • Het organiseren van conferenties. Deze bijeenkomsten vinden plaats zowel fysiek als via live streams/internet.
  • Het bezoeken van zieken, bejaarden, gedetineerden, als mede zorgdragen voor dak- en thuislozen, weduwen en wezen. Deze bezoeken vinden plaats op verzoek, beroep en op afspraak;
  • Op basis van Christelijke waarden en normen het ontwikkelen, uitvoeren en organiseren van activiteiten die bijdragen aan de vorming van de jeugd. Deze activiteiten worden verricht in bijbelklassen, tiener en jeugdbijeenkomsten. De activiteiten vinden wekelijks, maandelijks, op christelijke feestdagen.

R.C. den Hartog, Voorzitter