Hartelijk welkom bij Words of Life Ministries

Hartelijk welkom bij Words of Life Ministries
Wij zijn blij dat u onze website bezoekt.

Words of life Ministries'(het Woord des Levens, gebaseerd op de bijbeltekst Johannes 6:68).
Wij zijn een Volle Evangelie Gemeente, met als hoofddoel het verkondigen van het evangelie (het goede nieuws) van Jezus Christus volgens de Bijbel. Wij geloven in de bijbel van kaft tot kaft en willen met dit goede nieuws weer hoop brengen aan hen die geen hoop meer hebben in het leven en/of de toekomst. Wij zijn christenen, dus volgelingen van Jezus Christus en laten ons leiden door de Heilige Geest van God."

Words of life Ministries'(het Woord des Levens, gebaseerd op de bijbeltekst Johannes 6:68).
Wij zijn een Volle Evangelie Gemeente, met als hoofddoel het verkondigen van het evangelie (het goede nieuws) van Jezus Christus volgens de Bijbel. Wij geloven in de bijbel van kaft tot kaft en willen met dit goede nieuws weer hoop brengen aan hen die geen hoop meer hebben in het leven en/of de toekomst. Wij zijn christenen, dus volgelingen van Jezus Christus en laten ons leiden door de Heilige Geest van God."

Words of Life Ministries heeft ten doel:
1. Het uitdragen van het volle Evangelie van Jezus Christus.
2. Mensen bij te staan, door het bezoeken van zieken, bejaarden, gedetineerden, alsmede zorgdragen voor dak- en thuislozen, weduwen en wezen.
3. Het ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en organiseren van activiteiten welke bijdragen aan de vorming van de jeugd op christelijk gebied.
4. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Words of Life Ministries tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:
Het volle Evangelie van Jezus Christus te prediken, het organiseren van conventies en conferenties waar het christelijk leven van een ieder die het Woord (de bijbel) gelooft en naleeft bevorderd zal worden, alsmede het op iedere andere wijze verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus.

Missie
Weduwen en wezen helpen, en zendingswerk. We ondersteunen o.a. straatkinderen in de filipijnen en arme en straat kinderen in Sudan. Missie die wij hebben ondersteund is Children van SUDAN.

U kunt uw Zaad, Gift of Gaven storten op de volgende bankrekening: ABN-AMRO rekeningnummer:
NL84 ABNA 0555636291 t.n.v. Words of Life Ministries.

Online Doneren met PayPal
Of heel gemakkelijk met Givt-App.