Words of life Ministries

Hartelijk welkom bij Word of Life Ministries

Hartelijk welkom bij kerkgenootschap Words of Life Ministries wij zijn blij dat u onze website bezoekt.

Words of life Ministries (het Woord des Levens, gebaseerd op de bijbeltekst Johannes 6:68).

Wij zijn een Volle Evangelie Gemeente, met als hoofddoel het verkondigen van het evangelie (het goede nieuws) van Jezus Christus volgens de Bijbel. Wij geloven in de bijbel van kaft tot kaft en willen met dit goede nieuws weer hoop brengen aan hen die geen hoop meer hebben in het leven en/ of de toekomst. Wij zijn christenen, dus volgelingen van Jezus Christus en laten ons leiden door de Heilige Geest van God.

Doelstelling van Words of Life Ministries. Wat wil Words of Life Ministries bereiken?

  • Kennis en begrip van de bijbel verspreiden lokaal en internationaal
  • Het bevorderen van het Christelijk leven
  • Aandacht en zorg besteden aan de medemens
  • Aandacht en zorg voor de jeugd

 

Welke werkzaamheden verricht de Words of Life Ministries? Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd?

De evangelie van Jezus Christus prediken, zowel lokaal als internationaal, het houden van wekelijkse fysieke bijeenkomsten en of via live streams/internet

  • Het organiseren van conferenties. Deze bijeenkomsten vinden plaats zowel fysiek als via live streams/internet.
  • Het bezoeken van zieken, bejaarden, gedetineerden, als mede zorgdragen voor dak- en thuislozen, weduwen en wezen. Deze bezoeken vinden plaats op verzoek, beroep en op afspraak;
  • Op basis van Christelijke waarden en normen het ontwikkelen, uitvoeren en organiseren van activiteiten die bijdragen aan de vorming van de jeugd. Deze activiteiten worden verricht in bijbelklassen, tiener en jeugdbijeenkomsten. De activiteiten vinden wekelijks, maandelijks, op christelijke feestdagen.

R.C. den Hartog

U bent elke zondag van 15.00 – 17.00 uur van Harte Welkom bij onze samenkomsten!

“Kom en ervaar de Liefde, de Kracht en de Aanwezigheid van de Heilige Geest van God” Verder informatie:  zie onze Doel en Missie van de Gemeente.

Je kan online doneren via PayPal of heel makkelijk met Givt-app.

Online doneren

Weduwen en wezen helpen, en zendingswerk. We ondersteunen o.a. straatkinderen in de filipijnen en arme en straat kinderen in Sudan. Missie die wij hebben ondersteund is Children van SUDAN.

U kunt uw Zaad, Gift of Gaven storten op de volgende bankrekening: 

NL84 ABNA 0555636291 t.n.v. Kerkgenootschap Words of Life Ministries.

Previous
Next